Regulament festival


DEFINIȚII

Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

BILET sau abonament, individual sau de grup: un document emis în format digital sau pe suport de hârtie, prin care se atestă dreptul de acces al unei persoane sau grup de persoane la unul sau mai multe evenimente din cadrul festivalului pentru un număr de zile limitat. Biletele au un număr unic de identificare și sunt nenominale.

BRĂȚARĂ DE ACCES: însemn aplicat de Organizatori după validarea Biletului, care atestă faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita una sau mai multe locații de festival, în una sau mai multe zile, conform drepturilor oferite de Bilet.

CUMPĂRĂTORUL BILETULUI: persoană fizică care achiziționează unul sau mai multe bilete și/ sau abonamente de acces la festival.

DURATA FESTIVALULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul festivalului așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.festivalulceltictransilvania.ro și pe canalele social media ale organizatorului.

DURATA EVENIMENTULUI: durata de timp cuprinsă între începutului și sfârșitul evenimentelor și concertelor din cadrul festivalului așa cum sunt ele comunicate public pe www.festivalulceltictransilvania.ro și pe canalele social media ale organizatorului.

FESTIVALUL: totalitatea concertelor, acțiunilor, programelor, spectacolelor și altor servicii organizate pentru o anumită durată și într-unul sau mai multe locuri clar menționate pe durata festivalului.

LOCUL: oricare din spațiile/zonele în care se desfășoară activitățile festivalului așa cum sunt ele menționate la secțiunea specifică a website-ului www.festivalulceltictransilvania.ro și pe canalele social media ale organizatorului.

ORGANIZATOR: Asociația CELTIC TRANSILVANIA Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr. 19, Beclean Bistrița-Năsăsud.

PARTENER COMERCIAL: persoane fizice/juridice sau asociere de persoane fizice/juridice care desfășoară o activitate comercială independentă, autorizată conform legii, în cadrul Festivalului, în baza unei relații contractuale cu unul dintre Organizatorii Festivalului.

PARTENER: persoană fizică/ juridică sau asociere de persoane fizice/juridice care colaborează cu unul dintre organizatori în vederea desfășurării unei acțiuni culturale, comerciale, de promovare sau orice alt tip de acțiune agreată de comun acord în baza unei relații contractuale în cadrul Festivalului.

PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la festival pe baza unui bilet de acces sau a unei invitații.

PARTICIPANȚI NEAUTORIZAȚI: toate persoanele fizice care se află la un moment dat în locul de derulare a festivalului pe perioada de derulare a acestuia, fără a deține un drept legal de acces sau care au dobândit acest drept în mod ilegal prin metode precum, dar nelimitându-se la: falsificarea unui bilet sau a unei brățări de acces, achiziția unui bilet sau a unei brățări de acces de la Comercianți neautorizați de Organizator sau intrarea escaladare gardurilor delimitatoare.

PRODUS: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorului în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta.

SERVICIU: orice serviciu pus la dispoziție sau achiziționat de la Organizatori sau de la Partenerii și Partenerii Comerciali ai Organizatorilor sau în legătură cu acestea.

TERȚI: persoane fizice/ juridice altele decât Organizatorii, Partenerii, Partenerii Comerciali, Participanții, Cumpărătorii, Donatorii sau Vizitatorii Festivalului.

VIZITATORII: persoane fizice/juridice care au dreptul de a participa la Festival, alții decât Participanții, cum ar fi dar nelimitându-se la Voluntari, reprezentanți ai Partenerilor Comerciali, reprezentanți ai furnizorilor, echipa de organizare sau orice altă terță persoană aflată la un moment dat în locul de derulare a festivalului pe perioada acestuia și care deține un drept valid de participare la festivalul.

VOLUNTAR ÎNSCRIS: persoană care completează formularul de înscriere ca Voluntar în cadrul Festivalului.

VOLUNTAR PARTICIPANT: persoană fizică cu vârsta de peste 16 ani care în urma completării unui formular de înscriere valid a fost selectată pentru participarea ca voluntar în cadrul Festivalului Celtic Transilvania.

WEBSITE: website-ul festivalului, respectiv www.festivalulceltictransilvania.ro


TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de participare Festivalul Celtic Transilvania, ediția a VII-a, 21-23 iulie 2023.

Prin participarea la festival, participanții, voluntarii, colaboratorii și orice terțe persoane care interacționează în mod direct și indirect cu festivalul acceptă și sunt de acord cu termenii și condițiile din prezentul Regulament.

Prin achiziționarea biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte Regulamentul, regulile de acces la Festival precum și orice alte reguli de participare la festival care îi sunt aduse la cunoștință prin mijloace de comunicare online sau offline.

Festivalul Celtic Transilvania, ediția a VII-a, 21-23 iulie 2023 este administrat de Asociația Celtic Transilvania Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr. 19, Beclean, Bistrița-Năsăud, CIF 33938569


PERIOADA ȘI LOCUL DE DERULARE A FESTIVALULUI

Festivalul Celtic Transilvania, ediția a VII-a, va avea loc în perioada 21-23 iulie 2023, în localitatea Beclean, zona Băile Figa. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica locul de derulare a evenimentelor. În cazul unor astfel de modificări, biletele achiziționate vor rămâne valabile pentru noul loc de derulare a evenimentului.


ACCESUL LA FESTIVAL

Bilete și tipuri de bilete

În cadrul festivalului sunt disponibile bilete de o zi și abonamente.

Bilet de o zi – conferă participantului dreptul de acces în locația Festivalului Celtic Transilvania la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 10.00 – 01.00 pentru ziua pentru care a fost achiziționat.

Bilete tip abonamente – conferă participantului dreptul de acces în locația Festivalului Celtic Transilvania la toate evenimentele, concertele și activitățile derulate în intervalul 10.00 – 01.00 în fiecare zi a festivalului în care locația este activă.

Accesul copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv este gratuit dacă sunt însoțiți de cel puțin un adult care deține un bilet valabil de acces la Festivalul Celtic Transilvania.

Accesul persoanelor cu dizabilități este gratuit.

Copiii peste 12 ani au nevoie de un bilet de acces la festival.

Vânzarea biletelor

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate exclusiv online pe platformele www.iabilet.ro (inclusiv rețeaua lor proprie de parteneri) și www.ambilet.ro (inclusiv rețeaua lor proprie de parteneri, precum și în diverse locații care vor fi anunțate de către organizator.

Biletele și abonamentele la Festival sunt vândute prin intermediul Partenerilor Comerciali ai Organizatorilor și de către organizator. Plățile cu privire la achiziționarea biletelor se fac prin intermediul Partenerilor Comerciali cu respectarea Termenilor și Condițiilor acestora.

Prețul final al biletului include toate taxele legale. Prețul biletului nu include comisionul de emitere bilet. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare care pot să difere în funcție de Partenerii Comerciali, de la care se achiziționează biletul. În acest sens, Organizatorul recomandă ca înainte de achiziţionarea unui bilet să fie verificată secţiunea de Termeni şi Condiţii a Partenerului Comercial de la care achiziţionează biletul.

Vânzarea biletelor va fi oprită cel târziu cu 12 de ore înainte de eveniment sau la momentul epuizării unei categorii de bilete. Organizatorul îşi rezervă dreptul să suplimenteze numărul de bilete şi să le pună în vânzare, în situaţia în care capacitatea locației o permite.

Biletele cumpărate nu pot fi înlocuite, iar contravaloarea lor nu poate fi restituită.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul Biletelor fără a fi nevoie de o înștiințare prealabilă. Preţul biletului este cel afişat la momentul achiziţionării acestuia de pe platformă.

Invitații

Invitațiile cu valoare 0 lei conferă deținătorilor aceleași drepturi ca deținerea unui bilet de acces.

Preschimbarea biletelor, abonamentelor și invitațiilor în brățări de acces

Preschimbarea biletului de acces, a abonamentului sau a invitației valide la Festival în brățară de acces este condiționată de îndeplinirea formalităților de acces la Festival, conform prevederilor prezentului Regulament și a legislației în vigoare la data accesului.

Brățara de acces conferă deținătorului drepturile și obligațiile similare biletului de acces.

Brățările de acces vor avea culori și însemne distincte în funcție tipul de bilet achiziționat.

Participanții au obligația purtării brățării pe mână, în loc vizibil, pe toată durata de valabilitate a acesteia, precum şi pe toată durata în care se află în una dintre locaţiile evenimentului.

Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica integritatea brățărilor de acces la intrare și de oricâte ori consideră necesar în perimetrul Festivalului, în toate locațiile și pe toată durata de derulare a festivalului.

Pierderea, avarierea sau distrugerea brăţării este responsabilitatea exclusivă a fiecărui vizitator sau participant la festival.

În cazul avarierii sau pierderii, brățara nu mai oferă participantului niciun drept acesta fiind obligat să îşi achiziţioneze un nou bilet sau să părăsească locația evenimentului.

Organizatorii nu vor schimba brăţările rupte sau lipite, acestea fiind considerate invalide.

În cazuri bine justificate, Participanții și Invitații se pot prezenta la InfoPoint pentru înlocuirea unei brățări valide (care nu sunt deteriorate, rupte, lipite, etc.) prezentând biletul de acces. Astfel de situații includ, dar fără a se limita la: brățara a fost strânsă prea tare, culoarea brățării nu corespunde tipului de bilet achiziționat etc.

Accesul în locație

Accesul la eveniment se face prin scanarea biletului, fie printat, fie în format electronic, de pe dispozitivele mobile ale participanţilor. Accesul este posibil doar pe baza unui bilet valabil pentru ziua respectivă sau un abonament pentru evenimentele din cadrul locației.

Accesul la eveniment începe zilnic la ora 10.00 și se va face etapizat. Vă rugăm să vă luați suficient timp pentru a parcurge procedurile de acces.

Dacă părăsiți spațiul de eveniment, reintrarea în locație este permisă doar pe baza unei brățări de acces valabilă pentru ziua în curs și locația în cauză.

Intrarea și ieșirea în/din spațiul de eveniment se face prin locurile special amenajate.

Copiii cu vârsta până la 14 ani trebuie să fie însoțiți de către un adult.

Copiii peste 14 ani pot veni neînsoțiți, considerând că au acordul părinților/tutorilor de a participa la eveniment, și își asumă raspunderea pentru ei și acțiunile/faptele acestora.

Prin achiziționarea unui bilet sau abonament vă dați acordul pwntru efectuarea unei percheziții corporale sumare la accesul în locația festivalului.

Vă rugăm să respectați fluxurile de intrare/ieșire conform marcajelor și mențineți distanța și la intrarea/ieșirea din spațiul de eveniment.

Pentru a asigura desfășurarea în condiții de ordine și siguranță a evenimentelor, Organizatorii își rezervă dreptul de a restricționa obiectivele și dispozitivele ce pot fi aduse în perimetrul de derulare a festivalului.

Este interzis accesul pe perimetrul festivalului cu următoarele obiecte:

Articole pirotehnice.

Cuțite, arme și alte obiecte ascuţite/contondente.

Substanţe sau produse interzise.

Materiale inflamabile sau explozive.

Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

Alimente și băuturi achiziționate dinafara perimetrului festivalului.

Orice obiect din sticla sau metal.

Boxe și aparatură audio video care poate perturba sonor buna desfasurare a avenimentului.

Participanții își asumă răspunderea față de obiectele pe care le dețin și le introduc în perimetrul festivalului. Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.

Este permis accesul cu animale de companie cu condiția respectării regulamentului privind animalele de companie în spațiul public (animalele vor fi ținute în lesă, câinii de talie mare sau rase agresive obligatoriu poartă botniță etc.). În cazul în care participanții la eveniment nu respectă regulile privind animalele de companie, Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor și animalelor de companie la eveniment, respectiv de a îndepărta din perimetrul festivalului persoanele care sunt depistate încălcând aceste reguli în timpul derulării oricărei activităţi din cadrul evenimentului.


REGULI GENERALE DE CONDUITĂ PE DURATA EVENIMENTULUI

Participanții la eveniment sunt obligaţi să dovedească un comportament adecvat pentru evenimentele publice.

Participanții la eveniment au obligația să se abțină de la orice acțiuni, declarații sau comportamente de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a lor sau a celorlalte persoane participante.

Este interzisă orice formă de comercializare sau de derulare a unor campanii publicitare în perimetru evenimentului fără permisiunea scrisă prealabilă a Organizatorilor.

Este interzisă orice fel de demonstrație sau manifestare de orice natură care nu are legătură cu evenimentul sau tematica evenimentului și cu Organizatorii și care nu a fost aprobată în prealabil în scris de Organizatori.

Participanții înțeleg și acceptă în mod expres că în virtutea participării lor la eveniment, că vor coopera pe deplin cu Organizatorii, echipa tehnică, reprezentanții serviciilor de pază și prim ajutor, precum și orice alte autorități publice sau private implicate în organizarea evenimentului și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul evenimentului, în cazul unor situații de urgență sau când alte circumstanțe o impun.


EVACUAREA SPAȚIULUI DE EVENIMENT

Evacuarea spațiului de locație se face începând cu 30 de minute după finalizarea ultimului concert din ziua și locația respectivă, gradual în fiecare dintre zonele Festivalului.

Vă rugăm să respectați indicațiile prezentate la fața locului în privința ordinii de evacuare oferite de Organizatori.

Activitățile din cadrul evenimentului se vor finaliza zilnic, cel târziu la ora 01.00. Vă rugăm să vă asigurați că părăsiți perimetrul evenimentului până la ora 01.30, conform indicațiilor echipei de Organizare.


ANULAREA BILETELOR ȘI RETURNAREA CONTRAVALORII ACESTORA

Biletele/ abonamentele achiziționate nu pot fi anulate sau schimbate.

Contravaloarea biletelor nu se returnează în următoarele situații:

În cazul condițiilor meteo nefavorabile.

Nu se returnează contravaloarea biletelor în cazul în care accesul deținătorilor de bilete este refuzat de Organizatori pe motive justificate și care ține de siguranța celorlalți participanți la eveniment.

În cazul biletelor de grup/ familie nu se returnează contravaloarea totală sau parțială a biletelor în cazul în care numărul de persoane participante este mai mic decât numărul maxim de persoane permise conform tipului de bilet.

Nu se returnează contravaloarea biletelor pentru o zi din festival în cazul schimbării artiștilor anunțați la momentul achiziției biletului. Biletele oferă acces cumpărătorului în locația de derularea a festivalului și nu la un anumit concert.

Nu se returnează contravaloarea biletelor nefolosite din pachetul de abonamente.


DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Participanții au obligația respectării prezentului regulament pe întreaga perioadă de derulare a evenimentului și în toate locațiile de derulare a acestuia.

Participanții nu au dreptul de a utiliza spațiul de derulare a eveniment pentru derularea de activități ilegale sau care pun în pericol sub orice formă siguranța celorlalți participanți la eveniment.

Participanţilor le este interzisă distribuirea, modificarea sau copierea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, crearea de lucrări derivate, transferarea, vânzarea sau folosirea conținutului evenimentului sau prezentului Regulament fără acordul în scris al Organizatorilor.

Participanții au obligația de a comunica imediat reprezentanților Organizatorului sau echipei de securitate orice situație despre care au motive întemeiate să o raporteze ca reprezentând un pericol pentru securitatea celorlalți participanți pe perioada și în perimetrul de derulare a evenimentului.

Participanții au obligația de a coopera cu Organizatorii și reprezentanții serviciilor de securitate și sănătate, cu autoritățile competente, cu voluntarii pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, pentru evitarea situațiilor care ar putea pune în pericol securitatea participanților sau pentru a remedia astfel de situații în cel mai scurt timp posibil.


DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR

Organizatorii au dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent prezentul Regulament cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei terțe persoane. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.festivalulceltictransilvania.ro și pe canalele social media ale organizatorului.

Organizatorii pot investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca prezentul Regulament și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la eveniment al oricărui participant, voluntar, partener sau orice altă terță persoană prezentă în incita evenimentului pe perioada de derulare a acestuia.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra obiectelor pe care participanții, vizitatorii, voluntarii, partenerii și terți le introduc în perimetrul evenimentului în perioada de derulare a acestuia.

Organizatorii își rezervă dreptul de a verifica Participanții și Vizitatorii, prin sondaj sau ca urmare a unor suspiciuni identificate de echipa de Organizare și/ sau echipa de pază și protecție și de a confisca orice obiecte interzise identificate. În cazul producerii unor incidente ca urmare a deținerii unora dintre obiectele anterior amintite, deținătorii acestora își asumă în exclusivitate responsabilitatea pentru acestea.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtului acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la Festival, atât anterior, cât și pe întreaga durată a Festivalului.

Organizatorul își rezervă dreptul a modifica capacitățile maxime ale locațiilor de derulare a Festivalului în acord cu normele de siguranță în vigoare.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru limbajul artistilor pe scenă.


DREPTURI INTELECTUALE

Fotografiile, conceptele artistice și organizatorice, procedurile de lucru interne și alte asemenea (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorilor și sunt protejate de Legea nr. 8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor.

Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la Organizatori se pedepsește conform legii.

Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului evenimentului nu este permisă fără acordul anterior în scris al Organizatorilor.


ÎNREGISTRAREA FOTO VIDEO A EVENIMENTULUI

Organizatorul își rezervă dreptul exclusiv asupra imaginilor foto-video din cadrul evenimentului.

Participanții înțeleg și acceptă că Organizatorii, Partenerii Comerciali, furnizorii autorizați ai Organizatorului, membrii presei și alți Terți autorizați de Organizatori pot realiza înregistrări audio, video și foto ale evenimentului.

Organizatorul poate utiliza imagini foto și video, efectuate atât de proprii angajați, de furnizorii săi de servicii, de Partenerii Comerciali și alți terți autorizați în diverse materiale realizate cu ocazia evenimentului.

Participanții și Vizitatorii în virtutea participării lor la eveniment, acordă Organizatorului precum și tuturor celor autorizați de acesta permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor din cadrul evenimentului pe perimetrul de derulare a acestuia, cu respectarea prevederilor legale incidente privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Organizatorii și terții autorizați de acesta au dreptul nerestricționat de a utiliza, copia, publica, face publice, difuza și distribui în special în scopul promovării proiectului, dar nu numai, înregistrările, imaginile și fotografiile realizate cu participanții la eveniment, fără a fi necesară îi le plătească acestora din urmă vreo remunerație pentru utilizarea acestora.

Organizatorii își rezervă dreptul de a înregistra direct sau prin terți autorizați evenimentului, de a copia, de a distribui, de a difuza sau de a face publice în orice mod și prin mijloace de transmitere a datelor sau prin mijloace electronice, inclusiv pentru promovarea proiectului.

Participanții nu au dreptul, în limita prevederilor legale, să ridice pretenții financiare sau de orice altă natură împotriva Organizatorilor în legătură cu înregistrările foto – video și publicarea lor conform celor prevăzute în prezentul Regulament.

Participanții au dreptul să realizeze înregistrări audio/ foto/ video ale evenimentului pentru a fi utilizate în scop personal. Participanții nu au dreptul de comercializare a imaginilor/ înregistrărilor foto – video din cadrul evenimentului fără acordul prealabil al Organizatorilor.


ALTE INFORMAȚII

Sugestii și reclamații.

Participanții, vizitatorii, voluntarii, partenerii și terți pot transmite în orice moment sugestii sau reclamații Organizatorilor printr-un email la celtictransilvania@gmail.com

Obiecte pierdute

Obiectele pierdute și găsite pot fi aduse la Info Point-ul festivalului, tot aici proprietarii le vor putea recupera în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu de ora 12.00 a următoarei zile după încheierea festivalului.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru bunurile participanților, pentru pierderea, deteriorarea sau furtul acestora.


LITIGII

Prezentul Regulament, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestuia sau din participarea la eveniment, vor fi soluționate de Participanți, Voluntari, Parteneri, Terți și Organizatori pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorii își au sediul social.

Prin achiziționarea unui bilet/ abonament, prin participarea la evenimentele organizate în cadrul Festivalului Celtic Transilvania sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Festivalul Celtic Transilvania, în special website-ul www.festivalulceltictransilvania.ro și canalele social media ale organizatorului, vizitatorii și participanții confirmă că au citit, înțeles și acceptat prezentul Regulament.


LIMITAREA RĂSPUNDERII

Participanții înțeleg și sunt de acord că participă la evenimentele Festivalului Celtic Transilvania, editia a VII-a, 21-23 iulie 2023 pe riscul propriu. Organizatorii, Asociația Celtic Transilvania, colaboratorii, partenerii și partenerii comerciali ai organizatorilor nu pot fi ţinuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul în perimetrul evenimentului sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție în perimetrul acestuia precum, dar nelimitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar etc.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru faptele săvârșite de către persoanele sub 18 ani care participă la Festival, în sarcina acestora neexistând o obligație legală de supraveghere a minorilor. Organizatorii nu sunt răspunzători pentru prejudiciile de orice natură cauzate persoanelor sub 18 ani de către terțe persoane, incluzând dar nelimitându-se la participanții Festivalului.

Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de Organizatori sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori. Participanții înțeleg și sunt de acord că acest conținut al evenimentului este prezentat fără nicio garanție de orice natură.

Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website, pe canalele de social media, în presă și prin alte mijloace de informare publică să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp.